Modificació dels enunciats

En relació als enunciats inicials dels dos capítols que aquí es publiquen, cal notar algunes modificacions:

1) La substitució d’un enunciat per un sinònim; per exemple, l’enunciat 1045. Aixinglonar ha estat substituït per Esgotimar (mapa 961). Altres vegades es tracta d’una modificació condicionada per la naturalesa de les respostes; així, els resultats de l’enunciat 1346. Tel de l’interior de la nou es publiquen en el mapa 1228. *Parts interiors de la nou, que recull tant els noms del tel com els dels gallons.

2) La fusió de dos o més enunciats en un de sol; per exemple, els resultats de les preguntes 1026. La vinya jove i 1028. El mallol s’han ajuntat en un sol mapa, 942. La vinya jove, perquè els resultats indicaven diferències poc significatives entre els dos conceptes; o bé, en el cas dels 23 enunciats referits a la indústria del ‘suro’, com que els resultats indiquen una incidència molt localitzada sobre el territori, s’han simplificat en dos mapes i set llistes.

3) El desdoblament d’un enunciat, normalment amb la finalitat de donar entitat a un subgrup molt productiu; per exemple, els resultats de l’enunciat 1036. *Classes de raïm s’han distribuït en tres mapes: 951. La garnatxa, 952. El moscatell i 953. *Altres classes de raïms.

4) La introducció d’un enunciat nou, que, malgrat no estar previst en el qüestionari inicial, tenia un nombre important de respostes; per exemple, llista P 43. El xiprer.

5) El desplaçament dels resultats d’un enunciat cap a un altre capítol, normalment per tal d’establir l’afinitat entre conceptes situats inicialment en capítols diferents; per exemple, els resultats de l’enunciat 1107. El fil es presentaran en un volum posterior, vinculats amb els de l’enunciat 1851. El teler.

Advertiment
Per a la correcta visualització dels mapes en format PDF cal que tingueu instal·lat el programa Adobe Acrobat Reader