Petit Atles Lingüístic del Domini Català 5

Comparatius

                  582. La parra

Fonètica

Vocalisme

                  583. Raïm (I)

                  584. Els cèrcols (I)

                  585. Pronúncia diftongada de [o] o [u] en [əw] o [aw]: oliva > [əw]liva, [aw]liva

                  586. La molla del pa

                  587. El trèvol

                  588. Jonc/junc 

                  589. Variació de la vocal pretònica en fonoll

                  590. Fonei, variant de fonoll/fonoi

                  591Variació de la vocal tònica de móra

                  592. La carabassa

                  593. El carabassó (I)

                  594. Distribució de regalèssia/regalíssia

                  595. Distribució de síndria/sindri (I)

                  596. El taronger: tractament de la vocal inicial (I)

                  597. Variants de llorer

                  598. El lledoner

                  599. El roure

                  600. Pròtesi vocàlica en nous

                  601. Afèresi en avellana

                  602. -[ˈεɾa] < aria en figuera

                  603. Variació de la vocal pretònica en resina (I)

Consonantisme

                  604. Moldre/molre (I)

                  605. Els cèrcols (II) 1, 2

                  606. La premsa de l’oli

                  607. El cànem

                  608. La filosa

                  609. El sedàs

                  610. Un rosegó de pa

                  611. El suro

                  612. L’heura

                  613. La canya

                  614. L’ortiga  1, 2

                  615. La margarida

                  616. El ginjoler

                  617. L’alfàbrega

                  618. El plantatge

                  619. Distribució de síndria/xíndria (II)

                  620. El suc d’una fruita

                  621. Els espinacs

                  622. La bleda

                  623. L’arbre

                  624. Les arrels

                  625. La –d– de madur (I)

                  626. Tractament de –r final en adjectius: madur (II)

                  627. Primerenc

                  628. L’albercoc

                  629. La magrana

                  630. El taronger: tractament de la palatal postconsonàntica (II)

                  631. La nespla

                  632. Les garrofes

                  633. L’ametlla

                  634. Empeltar

                  635. El saüc

                  636. Tractament de la –s– intervocàlica de resina (II)

Altres variants fonètiques

                  637. La verema 

                  638. La falguera 

                  639. L’argelaga

                  640. El vímet 1, 2

                  641. El card 

                  642. El julivert 

                  643. La carxofa

                  644. La carxofera

                  645. L’albergínia (I): variants del segment al1, 2

                  646. L’albergínia (II): variants del segment final –ínia

                  647. La gla

Morfologia

                  648. Les debanadores

                  649. El gerd

                  650. El ginebre

                  651. El carabassó (II)

                  652. Madurs

                  653. La nespra del Japó 1, 2

                  654. La taronja

                  655. El freixe

                  656. Sufix col·lectiu –ar/-al de alzina, carrasca

                  657. La perera

                  658. La pomera

                  659. Un pomerar

Lèxic

Indústries relacionades amb l’agricultura

                  660. El guarda de la vinya

                  661. La vinya jove 1, 2

                  662. Un capficat 1, 2

                  663. El sarment

                  664. Els pàmpols

                  665. Els fils del cep

                  666. La rapa

                  667. Un raïm (II) 1, 2

                  668. Un gotim 1, 2

                  669. Esgotimar 1, 2

                  670. Picar grans de raïm

                  671. Trepitjar el raïm

                  672. Els pinyols del raïm 1, 2

                 673. Els esportins

                 674. El cup

                 675. Trafegar el vi 1, 2

                 676. El solatge del vi 1, 2

                  677. La brisa

                  678. L’aixeta de la bóta

                  679. L’olivera

                  680. L’ullastre

                  681. Munyir les olives 1, 2

                  682. Batre les olives 1, 2

                  683. El bastó per a batre les olives

                  684. El cassal de les olives

                  685. Moldre: variació lèxica (II)

                  686. La tafona

                  687. La mola del molí d’oli

                  688. La pinyolada

                  689. Recipients per a oli 1, 2

                  690. Trafegar l’oli

                  691. Les morques d’oli

                  692. La troca

                  693. La tremuja

                  694. El segó

                  695. Cerndre la farina

                  696. El llevat

                  697. Pastar

                  698. Una llesca de pa

                  699. La crosta del pa

                  700. Les molles del pa

                  701. Un crostó de pa

                  702. Pa tou

                  703. Pa sec

                  704. El tirabrases 12

                  705. Escombrar el forn

                  706. El flequer

                  707. La fleca 1, 2

                  708. La carbonera

                  709. L’alzina surera

Els vegetals

                  710. La cugula

                  711. La boga

                  712. La ginesta

                  713. La gavarrera 1, 2

                  714. La molsa 1, 2

                  715. El flabiol 1, 2

                  716. Una bruixa de card 1, 2

                  717. Els rovellons

                  718. La maduixa

                  719. La rosella 1, 2

                  720. L’esbarzer 1, 2

                  721. El romaní

                  722. L’espígol

                  723. La farigola

                  724. La patata

                  725. La pela de patata

                  726. El cogombre

                  727. La síndria (III)

                  728. Les llavors del meló, de la síndria

                  729. Una cabeça d’alls

                  730. Un forc d’alls o de cebes

                  731. La pastanaga

                  732. L’amanida

                  733. L’escarola

                  734. L’enciam

                  735. El tomàquet

                  736. El pebrot

                  737. El bitxo 1, 2

                  738. El pebre

                  739. L’ombra

                  740. Una soca d’arbre buida 1, 2

                  741. Les branques 12

                  742. Esqueixar una branca 1, 2

                  743. Podar 1, 2

                  744. Borronar 1, 2

                  745. Els brots  1, 2

                  746. Brotar

                  747. L’escorça d’un arbre

                  748. El canyís

                  749. Tardà

                  750. El cirerer

                  751. El préssec

                  752. El pinyol del préssec

                  753. La llimona

                  754. Un grill de taronja 1, 2

                  755. Batre ametlles

                  756. La closca de l’ametlla

                  757. La clovella de la nou

                  758. La clovella de la gla

                  759. L’arboça

                  760. L’àlber

                  761. El pollancre 1, 2

                  762. El desmai 1, 2

                  763. L’avet

                  764. El salze

                  765. L’om

                  766. El faig

                  767. L’alzina 1, 2

                  768. Un alzinar

                  769. Les glans

                  770. El calze de la gla 1, 2

                  771. El noguer

                  772. Un noguerar

                  773. Un lluc 1, 2

                  774. Una nou buida

                  775. La poma

                  776. El cor de la pera

                  777. La figaflor

                  778. La figa de moro

                  779. L’aspre

                  780. L’estaló

                  781. Un pinar

                  782. La pinassa 12

                  783. La pinya

Advertiment
Per a la correcta visualització dels mapes en format PDF cal que tingueu instal·lat el programa Adobe Acrobat Reader