Petit Atles Lingüístic del Domini Català 5

Comparatius

582. La parra

Fonètica

Vocalisme

583. Raïm (I)

584. Els cèrcols (I)

585. Pronúncia diftongada de [o] o [u] en [əw] o [aw]: oliva > [əw]liva, [aw]liva

586. La molla del pa

587. El trèvol

588. Jonc/junc 

589. Variació de la vocal pretònica en fonoll

590. Fonei, variant de fonoll/fonoi

591Variació de la vocal tònica de móra

592. La carabassa

593. El carabassó (I)

594. Distribució de regalèssia/regalíssia

595. Distribució de síndria/sindri (I)

596. El taronger: tractament de la vocal inicial (I)

597. Variants de llorer

598. El lledoner

599. El roure

600. Pròtesi vocàlica en nous

601. Afèresi en avellana

602. -[ˈεɾa] < aria en figuera

603. Variació de la vocal pretònica en resina (I)

Consonantisme

604. Moldre/molre (I)

605. Els cèrcols (II) 1, 2

606. La premsa de l’oli

607. El cànem

608. La filosa

609. El sedàs

610. Un rosegó de pa

611. El suro

612. L’heura

613. La canya

614. L’ortiga  1, 2

615. La margarida

616. El ginjoler

617. L’alfàbrega

618. El plantatge

619. Distribució de síndria/xíndria (II)

620. El suc d’una fruita

621. Els espinacs

622. La bleda

623. L’arbre

624. Les arrels

625. La –d– de madur (I)

626. Tractament de –r final en adjectius: madur (II)

627. Primerenc

628. L’albercoc

629. La magrana

630. El taronger: tractament de la palatal postconsonàntica (II)

631. La nespla

632. Les garrofes

633. L’ametlla

634. Empeltar

635. El saüc

636. Tractament de la –s– intervocàlica de resina (II)

Altres variants fonètiques

637. La verema 

638. La falguera 

639. L’argelaga

640. El vímet 1, 2

641. El card 

642. El julivert 

643. La carxofa

644. La carxofera

645. L’albergínia (I): variants del segment al1, 2

646. L’albergínia (II): variants del segment final –ínia

647. La gla

Morfologia

648. Les debanadores

649. El gerd

650. El ginebre

651. El carabassó (II)

652. Madurs

653. La nespra del Japó 1, 2

654. La taronja

655. El freixe

656. Sufix col·lectiu –ar/-al de alzina, carrasca

657. La perera

658. La pomera

659. Un pomerar

Lèxic

Indústries relacionades amb l’agricultura

660. El guarda de la vinya

661. La vinya jove 1, 2

662. Un capficat 1, 2

663. El sarment

664. Els pàmpols

665. Els fils del cep

666. La rapa

667. Un raïm (II) 1, 2

668. Un gotim 1, 2

669. Esgotimar 1, 2

670. Picar grans de raïm

671. Trepitjar el raïm

672. Els pinyols del raïm 1, 2

673. Els esportins

674. El cup

675. Trafegar el vi 1, 2

676. El solatge del vi 1, 2

677. La brisa

678. L’aixeta de la bóta

679. L’olivera

680. L’ullastre

681. Munyir les olives 1, 2

682. Batre les olives 1, 2

683. El bastó per a batre les olives

684. El cassal de les olives

685. Moldre: variació lèxica (II)

686. La tafona

687. La mola del molí d’oli

688. La pinyolada

689. Recipients per a oli 1, 2

690. Trafegar l’oli

691. Les morques d’oli

692. La troca

693. La tremuja

694. El segó

695. Cerndre la farina

696. El llevat

697. Pastar

698. Una llesca de pa

699. La crosta del pa

700. Les molles del pa

701. Un crostó de pa

702. Pa tou

703. Pa sec

704. El tirabrases 12

705. Escombrar el forn

706. El flequer

707. La fleca 1, 2

708. La carbonera

709. L’alzina surera

Els vegetals

710. La cugula

711. La boga

712. La ginesta

713. La gavarrera 1, 2

714. La molsa 1, 2

715. El flabiol 1, 2

716. Una bruixa de card 1, 2

717. Els rovellons

718. La maduixa

719. La rosella 1, 2

720. L’esbarzer 1, 2

721. El romaní

722. L’espígol

723. La farigola

724. La patata

725. La pela de patata

726. El cogombre

727. La síndria (III)

728. Les llavors del meló, de la síndria

729. Una cabeça d’alls

730. Un forc d’alls o de cebes

731. La pastanaga

732. L’amanida

733. L’escarola

734. L’enciam

735. El tomàquet

736. El pebrot

737. El bitxo 1, 2

738. El pebre

739. L’ombra

740. Una soca d’arbre buida 1, 2

741. Les branques 12

742. Esqueixar una branca 1, 2

743. Podar 1, 2

744. Borronar 1, 2

745. Els brots  1, 2

746. Brotar

747. L’escorça d’un arbre

748. El canyís

749. Tardà

750. El cirerer

751. El préssec

752. El pinyol del préssec

753. La llimona

754. Un grill de taronja 1, 2

755. Batre ametlles

756. La closca de l’ametlla

757. La clovella de la nou

758. La clovella de la gla

759. L’arboça

760. L’àlber

761. El pollancre 1, 2

762. El desmai 1, 2

763. L’avet

764. El salze

765. L’om

766. El faig

767. L’alzina 1, 2

768. Un alzinar

769. Les glans

770. El calze de la gla 1, 2

771. El noguer

772. Un noguerar

773. Un lluc 1, 2

774. Una nou buida

775. La poma

776. El cor de la pera

777. La figaflor

778. La figa de moro

779. L’aspre

780. L’estaló

781. Un pinar

782. La pinassa 12

783. La pinya

Advertiment
Per a la correcta visualització dels mapes en format PDF cal que tingueu instal·lat el programa Adobe Acrobat Reader