Estructura del volum

L’estructura d’aquest volum és paral·lela a la dels volums anteriors i consta de sis capítols.

Al preàmbul que inicia el capítol de presentació segueixen una relació de publicacions i actes vinculats al projecte, que complementa els ressenyats en volums anteriors, la relació dels punts d’enquesta i les convencions gràfiques.

Els capítols segon i tercer corresponen a la presentació dels resultats i comprenen, respectivament, 315 mapes (del 940 al 1254) i 30 llistes de materials no cartografiats. Els mapes, organitzats bàsicament per afinitat semàntica, són un total de 295 de caràcter general i 20 de classes. Les llistes, en canvi, estan agrupades segons la tipologia; el volum comprèn 6 llistes L (de la L 66 a la L 71), 23 llistes P (de la P 25 a la P 47) i 2 llistes C (C 4 i C 5).

El capítol quart, d’il·lustracions, comprèn 176 fotografies i dibuixos, que, generalment, es van fer durant les enquestes. A part d’aquestes il·lustracions, n’hi ha tres més que figuren en el requadre inferior del mapa.

El capítol cinquè està dedicat als índexs de mapes i de materials no cartografiats, primer per ordre numèric en català, en castellà, en francès i en italià; i després per ordre alfabètic de conceptes, i també en les quatre llengües. En el cas de les traduccions, alguns mots porten aclariments suplementaris, que no figuren en el mapa, per tal de desambiguar-los.

Clou l’obra el capítol sisè amb els índexs d’il·lustracions, primer per ordre numèric i després per ordre alfabètic dels conceptes il·lustrats.

Advertiment
Per a la correcta visualització dels mapes en format PDF cal que tingueu instal·lat el programa Adobe Acrobat Reader