Classes de mapes i de llistes

Pel que fa als mapes, continuem presentant-ne de dos tipus, els generals, que corresponen a un concepte que sol ser equivalent a les diferent localitats,  per exemple, mapa 1026. La farina; i els de classes, que corresponen a diferents conceptes d’una classe superior, per exemple, mapa 1089. *Altres classes de bolets.

Quant als materials no cartografiats, figuren les llistes L, que corresponen a conceptes que, en el conjunt de localitats, han donat respostes amb molt poques variants, per exemple, llista L 71. El pi; les llistes P, que recullen els resultats referents a conceptes poc productius, per exemple, llista P 39. El gerd; i les llistes C, que corresponen a diferents conceptes que hem englobat en una classe superior; per exemple, la llista C 5. *Altres vegetals recull tots els mots botànics que no són respostes a conceptes del qüestionari i que, en general, els informadors van donar espontàniament.

Advertiment
Per a la correcta visualització dels mapes en format PDF cal que tingueu instal·lat el programa Adobe Acrobat Reader