Reestructuració d’enunciats

En aquest volum presentem els materials del capítol 9. El camp i els cultius del qüestionari usat per a la introducció de les dades (A. M. Badia i Margarit, L. Pons i Griera, J. Veny, Atles Lingüístic del Domini Català. Qüestionari, IEC, Barcelona, 1993). Concretament, corresponen als enunciats 819-1023, que comprèn aquest capítol, i als enunciats 786-790 del capítol anterior sobre topografia, que, per afinitat de contingut, hem traspassat cap aquí; són els números 786. La resclosa, 787. La séquia, 788. El rec, 789. El solc per a regar i 790. Un peixeró.

 Respecte del conjunt de preguntes inicials que corresponen a aquest capítol, les modificacions més destacables són:

1) La substitució d’un enunciat per un sinònim. En general, ha estat perquè la nova forma s’ajusta més al conjunt de les respostes o perquè és més precisa; per exemple, els resultats de l’enunciat 870. El magalló es publiquen en el mapa 793. L’aixadell; els de l’enunciat 903. La lligadura de les garbes es publiquen en el mapa 828. El vencill. Matèria usada; i els de l’enunciat 900. Una gavella; quantes manades té una gavella figuren en el mapa 825. Una gavella. Nombre de manades per gavella.

2) La fusió de dos o més enunciats en un de sol. En general, ha estat perquè, a la vista dels resultats, era difícil mantenir de manera sistemàtica la separació de conceptes que es pressuposava quan es va elaborar el qüestionari; per exemple, els resultats de les preguntes 790. Un peixeró i 842. La comporta es publiquen conjuntament en el mapa 769. La comporta o vagant; els resultats de les preguntes 983. La diligència, 984. La galera, 985. La tartana, 986. El carretó i 987. El cabriolé –referides totes a carruatges per a transportar persones– s’han agrupat en dos mapes: 905. La tartana, on es publiquen les respostes amb aquest tipus lèxic, i 906. *Altres classes de carruatges per al transport de persones, on es publiquen la resta de respostes.

3) El desdoblament d’un enunciat. En la majoria de casos, es tracta d’enunciats referits a conceptes que, per la seva naturalesa, englobaven classes o parts d’objectes; a la vista dels resultats, les respostes d’un dels objectes ha passat a tenir entitat pròpia; per exemple, els resultats de la pregunta 833. Eines de cavar amb fulla s’han desdoblat en els mapes 754. L’aixada i 755. *Altres eines de cavar amb fulla; els resultats de la pregunta 885. Parts de la dalla es publiquen en els mapes 808. La fulla de la dalla, 809. El mànec de la dalla i 810. *Altres parts de la dalla. De manera més ocasional, també s’ha pogut donar entitat pròpia a un concepte que, en el conjunt de conceptes referits a un camp semàntic concret, apareixia en moltes localitats com a mot relacionat amb aquest camp; per exemple, el mapa 911. Els capçals del carro s’ha construït a partir d’informació complementària que els enquestadors van anotar sobre les diferents peces del carro.

 Després de fer una nova correlació entre els enunciats del qüestionari i els resultats obtinguts, publiquem els materials del capítol El camp i els cultius en 200 mapes i 9 llistes de material no cartografiat.

Advertiment
Per a la correcta visualització dels mapes en format PDF cal que tingueu instal·lat el programa Adobe Acrobat Reader