Classes de mapes

Com ja vam fer en els volums anteriors, distingim dues classes de mapes:

1) Els generals, que corresponen a un concepte que, en principi, és equivalent a les diferents localitats; per exemple, mapa 757. El pic.

2) Els de classes, que corresponen a diferents conceptes englobats en una classe superior; els enunciats d’aquests mapes van precedits d’un asterisc; per exemple, 753. *Mesures agràries. A l’hora de consultar els mapes de classes, cal tenir en compte que: a) En general, en cada localitat es respecta l’ordre de respostes que va donar l’informador; en alguns casos, quan es tracta de mesures, les respostes inicials ja solien estar relativament ordenades, de mida grossa a petita o de mida petita a grossa. b) En cas que, en una localitat determinada, un concepte tingui dues o més respostes equivalents, la primera se situa en el punt del mapa que li correspon i la resta figura com a informació complementària, precedida del signe d’equivalència; per exemple, mapa 755. *Altres eines de cavar amb fulla, local. 109 # k»aBet ö = [k»aBit].

Advertiment
Per a la correcta visualització dels mapes en format PDF cal que tingueu instal·lat el programa Adobe Acrobat Reader