Petit Atles Lingüístic del Domini Català 3

Comparatius

267. Demanar

268. La dida

Fonètica

Vocalisme

269. Un vell

270. Els Reis: variació vocàlica (I)

271. Llarg 

272. Dijous: variació vocàlica (I)

273. Novembre 

274. Mitja hora: variació vocàlica (I)

275. El sol 

276. Ploure: variació vocàlica

277. Variació vocàlica de font (I)

278. El pou

279. La sínia (I)

280. La cova (I) 

281. El dejuni

282. La Quaresma 

283. Pasqua

284. Guanyar 

285. Diumenge

286. Gener 

287. L’estiu

288. Evolució de la e pretònica del llatí vulgar: demà 

289. La tramuntana

290. Una bombolla (I) 

Consonantisme

291. Tractament de la palatal del sufix –ejar en festejar

292. Batejar

293. Vídua/viuda

294. Variació consonàntica en el mot padrastre

295. Variació consonàntica en el mot madrastra

296. Grup -n’r- amb epèntesi o sense a gendre

297. Caiguda de –d– intervocàlica a neboda

298. La pubilla

299. Vetllar

300. Rector 12

301. Els frares

302. Església

303. Candela/canela

304. La pica de l’aigua beneita (I)

305. El batall

306. Caiguda de –g– intervocàlica a jugar

307. Xiular

308. Xiulet

309. Perdre

310. Dimarts

311. Dijous: variació consonàntica (II)

312. Juliol

313. Setembre

314. Desembre 

315. Mitja hora: variació consonàntica (II)

316. Plou: variació consonàntica

317. Tractament de la [b] de poble

318. El veí

319. Variació consonàntica de font (II)

320. El fang

321. L’aljub

Altres variants fonètiques

322. Els nuvis  

323. El cementiri

324. La simbomba

325. Octubre

326. Avui

327. Ahir

328. Un barri

329. L’argila

 Fonosintaxi

330. Senyar-se i variants

331. Cap d’Any

Morfologia

332. El dot

333. El setmesó

334. Els capellans

335. Candeleta/candela

336. El campanar

337. Els Reis: variació d’article (II)

338. Els Reis: variació de plural (III)

339. La Candelera

 Lèxic

La família: cicle de la vida

340. Les noces

341. El promès

342. La promesa

343. És solter

344. El conco

345. Els jovençans

346. El nuviatge

347. El regal

348. Amistançar-se

349. Una prostituta 1, 2

350. L’esquellotada

351. Un desig a la pell

352. La llevadora

353. Bord

354. Els bolquers 1, 2

355. Desmamar

356. El didot

357. La mainadera

358. Una noia

359. Un nen (I)

360. Un nen: altres geosinònims (II)

361. La nora

362. El fadristern

363. L’oncle

364. L’avi

365. Les ploradores

366. El taüt

367. L’enterramorts

 Món espiritual: l’església. Festes religioses. Creences

368. La rectoria

369. El sagristà

370. Els escolanets

371. La pica de l’aigua beneita (II)

372. Ventar una campana

373. Les matraques

374. L’abstinència

375. Blasfemar 12

376. Dijous llarder

377. Carnestoltes

378. Una disfressa

379. Viacrucis

380. La processó

381. El salpàs

382. El papu  1, 2

383. El dia dels Morts

 Jocs

384. Les bitlles

385. Jugar a bòlit

386. Jugar a bales

387. La baldufa 12

388. El ferro de la baldufa

389. Vegada

390. La fona

391. Un rotlle

392. La xarranca 1, 2

393. El gronxador 12

394. L’estel

395. La gallina cega

396. Jugar a fet 12

397. El xerric-xerrac

398. Anar a peu coix

399. A collibè 12

400. Caminar de grapes 12

401. Fer tombarelles 1, 2

402. Estar a la gatzoneta 1, 2

403. Caure de bocadents

404. Caure d’esquena

Temps cronològic. Meteorologia

405. Matinada

406. Matí

407. Fer la migdiada

408. Tarda

409. La tardor

410. Any bixest

411. Enguany

412. Demà passat

413. Abans-d’ahir

414. La vigília

415. D’aquí a mitja hora

416. El vent

417. El penell

418. Un remolí 12

419. Xafogor 12

420. La Via Làctia 12

421. L’halo de la lluna 12

422. Els estels

423. Els núvols

424. La roina 12

425. Un ruixat 12

426. La pluja

427. Mullar-se

428. Eixugar-se

429. Aclarir-se el temps

430. Un llamp

431. Un llampec

432. Arc de Sant Martí 

433. La rosada

434. El gebre

435. Un caramell

436. La calamarsa

437. Flocs de neu

438. Tenir les mans balbes

 Topografia

439. Un llogaret

440. La drecera

441. El camí ramader

442. Elevacions muntanyoses 1, 2

443. La baga de la muntanya 12

444. La solana de la muntanya

445. El cim de la muntanya

446. Un terròs

447. Sinònims de font (III)

448. El riu

449. Una bombolla (II)

450. El llot

451. El bassal

452. El safareig per a regar

453. L’aiguamoll

454. El coll del pou

455. Cercapous

456. La corriola

457. La sínia (II)

458. Els catúfols

459. La cova (II)

460. Una esllavissada 12

Advertiment
Per a la correcta visualització dels mapes en format PDF cal que tingueu instal·lat el programa Adobe Acrobat Reader