Classes de mapes

D’acord amb la tipologia bàsica dels enunciats, i com ja vam fer en el volum segon, distingim dues classes de mapes:

1) Els més generals, que anomenem de classe primera i que corresponen a un concepte que, en principi, es pot preveure que té una resposta equivalent a les diferents localitats, per exemple 623. El migdia.

2) Els que anomenem de classe segona o de classes, que corresponen a diversos conceptes englobats dins una classe superior, de manera que les respostes de les diferents localitats no són, en general, equivalents, per exemple 606. *Balls tradicionals més usuals; els enunciats d’aquest tipus de mapes van precedits d’un asterisc.

Com en el volum segon, a l’hora de consultar els mapes de classes, cal tenir en compte els aspectes següents:

1) Dins de cada localitat, es respecta, en general, l’ordre de les respostes que va donar l’informador.

2) Dins de cada localitat, les respostes, en general, designen conceptes diferents; en el cas que, dins d’una localitat, un concepte tingui dues o més respostes equivalents, la primera està situada en el punt que correspon al lloc de l’enquesta i la resta de respostes figura com a informació complementària precedida del signe d’equivalència; per exemple, mapa 550. *Classes de campanes, local. 21  # gR»çs´ ö = [l´ Bis»Ent´].

Advertiment
Per a la correcta visualització dels mapes en format PDF cal que tingueu instal·lat el programa Adobe Acrobat Reader