Petit Atles Lingüístic del Domini Català 2

Comparatius

105. El llit

Fonètica

Vocalisme

106. Evolució de la E tancada tònica del llatí vulgar (I)

107. Evolució de la E tancada tònica del llatí vulgar (II)

108. Sofre, sufre, eixufre

109. Alteracions de la vocal tònica de olla

110. Tancament de [o] àtona seguida de [i] tònica

111. Tractament de [o] àtona seguida de [i] tònica i en contacte amb iod

112. Els noms de la ‘paella’: arcaisme i innovació

113. L’alternança [em]-, [am]-, [´m]- en els mots embut i envasador

114. Xemeneia/xumeneia (I)

Consonantisme

115. Pèrdua de d– inicial en destral

116. Pèrdua de –d– intervocàlica en el sufix –ada

117. Pèrdua de –d– intervocàlica en el sufix –ador

118. Pèrdua de –d– intervocàlica en cadira

119. Pèrdua de –d– intervocàlica en didal

120. Pròtesi nasal de nansa

121. Caiguda de la –g– intervocàlica a aigua

122. Palatalització de -l- agrupada

123. Somniar/somiar

124. Somni/somi

125. El matalàs

126. Sargir

127. Adopció o adaptació del fonema castellà /c/

Altres variants fonètiques

128. Variants formals de nu

129. Una avarca

130. La cuina

131. El ganivet

132. Les tisores

Morfologia

133. La pinta/el pinte

134. S’ha trencat/s’és trencat un got

Lèxic

El vestit

135. Les faldilles

136. Els enagos

137. Les calces

138. El vestit de l’home

139. L’americana

140. L’armilla

141. Els pantalons

142. Els calçotets

143. La samarreta

144. Nu

145. S’ha estripat els pantalons

146. La gorra de cop

147. El barret

148. La gorra

149. Una espardenya

150. Un esclop

151. Una capsa de sabates

152. Mitges/calces

153. Mitjons

154. Lligacames

155. Arracades

156. Collaret

La casa i ocupacions domèstiques

157. La façana

158. Emblanquinar

159. La calç

160. Amo

161. Mestressa

162. La llinda

163. El llindar

164. El picaporta

165. Trucar a la porta

166. Gatonera

167. Les frontisses

168. Els golfos

169. L’excusat (I)

170. L’excusat (II)

171. La cort dels porcs

172. Les golfes

173. L’escala

174. Els graons

175. Cambra

176. El mirall

177. La pinta i els seus quasi-sinònims

178. El bressol

179. Bressolar

180. La màrfega

181. L’escalfallits

182. La gira del llençol

183. Els llumins

184. Apagar (el foc)

185. El ventall (del foc)

186. El vano

187. El bufador

188. L’escó

189. El respatller

190. Una estella [de llenya]

191. Una estella [a la pell]

192. Un feix de llenya

193. El lligam del feix

194. El tascó

195. La flama

196. Una guspira

197. Xemeneia: altres variants (II)

198. El sutge

199. Els molls

200. La pala del foc

201. El trespeus

202. Els clemàstecs

203. Les graelles

204. El bufet

205. Un cassó o perol

206. El girapeix

207. El cullerot 

208. La capçana

209. El llum d’oli

210. L’espelma

211. L’espalmatòria

212. El ble

213. La cassola

214. Agafar l’olla

215. La gerra

216. El càntir

217. El gerro d’aigua

218. El gerro de flors

219. La galleda

220. L’alfàbia

221. El bot per al vi

222. La borratxa

223. El porró

224. La garrafa

225. La forquilla

226. L’esquena de la fulla del ganivet

227. El mànec del ganivet

228. Els estalvis

229. La plata de servir a taula

230. La safata

231. Un got 

232. Trencar/rompre

233. Beure a galet

234. El tovalló

235. Eixugar-se la boca

236. L’esmorzar

237. El berenar

238. El brou

239. Una truita (d’ous)

240. Les mandonguilles

241. Remenar el cafè

242. Rentar els plats

243. El gibrell

244. El fregall

245. L’aigüera

246. L’aixeta

247. L’escorreplats

248. L’eixugamà

249. El safareig públic

250. El safareig de casa

251. El lleixiu (industrial)

252. Rentar la roba

253. Esbandir la roba

254. Escórrer la roba

255. Una agulla d’estendre

256. Canó (de les agulles) i canut: nou cas de partió català oriental/català occidental

257. Desar la roba a l’armari

258. El drap

259. Les escombraries

260. L’escombra

261. Escombrar 

262. El drapaire

263. La teulada

264. El carener

265. La barbacana

266. Una clivella

Advertiment
Per a la correcta visualització dels mapes en format PDF cal que tingueu instal·lat el programa Adobe Acrobat Reader