Investigadors

Tret d’alguns casos d’intervenció d’un sol enquestador, ha estat un equip de dos —que treballa conjuntament— el que ha fet l’arreplega dels materials.

Indiquem el codi numèric de les localitats en què va participar cada enquestador. Un asterisc després del codi assenyala la intervenció en una o més fases de l’enquesta, però no en la totalitat.

Alegre, Montserrat (51*)

Amat, Edelmira (168, 169, 171, 172)

Badia, Antoni Maria (50, 61*, 63*, 67, 85*, 116, 157)

Badia, Montserrat (29, 62, 64, 65, 66, 68, 121, 124, 126, 127, 128, 133, 140, 141, 143, 145*, 157, 159, 161, 163, 165, 166, 167, 169, 170, 171, 172)

Carreté, Ramon (44)

Comas, Josep (1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 105, 109, 110, 112, 113)

Companys, Manuel (63*)

Corbera, Jaume (85*)

Favà, Xavier (104*)

Galan, Josep (118)

Gimeno, Lluís (135, 154)

Lleó, Conxita (15, 16, 22, 25, 36, 55, 56, 69)

Martí, Joan (33, 35, 42, 47, 52*, 59, 61*, 64, 65, 66, 68, 86, 88, 91, 92, 93, 95, 96, 97, 98, 101, 104*, 106, 107, 108, 111, 115, 121, 124, 126, 127, 128, 144, 153, 179, 180, 181, 182, 183, 185, 186, 187, 188, 189, 190)

Mascaró, Joan (88, 92, 96, 144, 153)

Pons, Lídia (12, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 28, 30, 43, 45, 48, 49, 52*, 54, 57, 58, 60, 118, 122, 125, 129, 133, 140, 141, 143, 145, 146, 147, 148, 150, 151, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 164*, 165, 167, 170)

Portillo, Maria Cinta (40, 41, 135)

Rafel, Joaquim (17, 24, 26, 27, 30, 31, 34, 38, 39, 45, 53, 61*, 87, 89, 90, 93, 94, 99, 100, 102, 103, 114, 117, 119, 120, 122, 123, 125, 130, 131, 132, 134, 136, 137, 138, 139, 142, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 155, 156, 158, 160, 162, 164, 173, 174, 175, 176, 177, 178)

Recasens, Daniel (40, 41, 163, 166)

Ros, Montserrat (12, 19, 20, 21, 28, 43, 48, 49, 52*, 54, 57, 58, 118, 129, 145*)

Solano, Assumpció (25, 36, 69)

Veny, Joan (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 18, 32, 37, 46, 50, 51*, 55, 61*, 63, 67, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85*, 86, 89, 90, 93, 95, 99, 100, 102, 104*, 105, 107, 109, 110, 111, 112, 113, 114*, 116, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190)

Advertiment
Per a la correcta visualització dels mapes en format PDF cal que tingueu instal·lat el programa Adobe Acrobat Reader