Col·laboradors en enquestes complementàries

A més dels investigadors i dels auxiliars d’investigació, en alguns casos hi ha hagut la participació ocasional d’altres col·laboradors que s’han desplaçat a una localitat determinada per tal d’omplir buits o d’aclarir dubtes de l’enquesta inicial.

Indiquem el codi numèric de les localitats en què va participar cada col·laborador.

Albiol, Pau (147)

Aliana, Antoni (111)

Aponte, Rosa Maria (12)

Bigorra, Imma (66)

Bosch, Andreu (85)

Chavarria, Neus (140)

Diéguez, Maria Àngels (184)

Estela, Montserrat (124)

Favà, Xavier (131, 132, 134, 136, 138, 139)

Foguet, Francesc (113)

Forcadell, Anna (145)

Galindo, Mireia (58)

Gargallo, José Enrique (146)

Guiteras, Roser (45)

Lloret, Maria Rosa (25)

Massanell, Mar (117)

Nadal, Sílvia (59)

Piró, Àngels (113, 117)

Pérez i Navarro, Josep (189)

Pradilla, Miquel Àngel (146)

Rabassa, Lídia (88)

Rosales, Emili (143)

Rosselló, Jaume (81)

Segura, Carles (188)

Scala, Luca (85)

Tur, Anna (83, 84)

Veny, Joan (80, 82)

Vilà, Roger (123)

Advertiment
Per a la correcta visualització dels mapes en format PDF cal que tingueu instal·lat el programa Adobe Acrobat Reader