Auxiliars d’investigació

Els auxiliars són ajudants d’investigació que prestaren un concurs de menys responsabilitat; també hi ha alguna enquesta d’ensinistrament feta amb la col·laboració de més d’un auxiliar.

Indiquem el codi numèric de les localitats en què va participar cada auxiliar d’investigació.

Ferre, Daniel (83, 84)

Ferrer, Antoni Lluc (74)

Gargallo, José Enrique (63)

Gimeno, Lluís (34, 39)

López, Joan (70, 71, 72)

Martí, Joan (116)

Mas, Joan (76, 79)

Milian, Marta (56)

Moran, Josep (63)

Oliver “Majoral”, Gabriel (74, 75, 77)

Piqué, Rosa Maria (106, 108, 115)

Pons, Dolors (48, 49, 57, 58)

Pons, Lídia (116)

Pons, Miquel (17, 24, 26, 27, 31, 38, 103)

Pujadas, Joan Josep (5, 10, 14, 32, 37)

Recasens, Daniel (46)

Ros, Montserrat (116)

Santamaria, Carolina (51)

Solà, Joan (117, 120, 123, 149, 152, 155, 156)

Solano, Assumpció (55, 56)

Vila, Rosa (15)

Vives, Pere (164, 173, 174, 175, 176, 177, 178)

Advertiment
Per a la correcta visualització dels mapes en format PDF cal que tingueu instal·lat el programa Adobe Acrobat Reader