30. Les Llosses

Dades administratives:

Partit judicial: Ripoll (inf.: Puigcerdà).

Comarca: el Ripollès.

Província: Girona.

Dades eclesiàstiques:

Diòcesi: Vic.

Patró: la Mare de Déu (8 de setembre).

Nom popular de la localitat i dels habitants: les Llosses; llossencs.

Nom del parlar: català.

Relacions socials i econòmiques:

Emigració: sí, poca (Ripoll).

Immigració: no.

Matrimonis: sí (Ripoll).

Mercat: no; Ripoll (els dissabtes); ↓ Matamala.

Fires: no; Ripoll, Olot, Berga.

Proveïment d’aliments: Ripoll.

Proveïment de mobles: Ripoll.

Dades de l’enquesta:

Fases de l’enquesta: 1 (4-7 d’agost de 1975).

Investigadors: L. Pons (1: 1-2452); J. Rafel (1: 1-2452).

Enregistrament: sí (parcial: 2043-2452 i etnotextos).

Transcriptor: L. Pons (2043-2452).

Informadors:

1. Joan Camprubí i Serrat: natural de la població, 70 anys, pagès, instrucció primària (fins a 10 anys).

Pare i mare naturals de la població.

Estades fora: no; servei militar: sí, a l’Àfrica (2 anys).

2. Llorenç Puigcurbé i Cases: natural de Viladonja (agregat de les Llosses), 60 anys, pastor i ramader, instrucció primària.

Pare i mare naturals de la població, cònjuge de Ripoll (el Ripollès).

Estades fora: sí, viu a Borredà (des de fa 10 anys); servei militar: sí, a Girona (1 any).

3. Antònia Puigcurbé i Puigbó: natural de la població, 78 anys, mestressa de casa, instrucció primària.

Pare i mare naturals de la població.

Estades fora: sí, viu a Borredà (des de fa 10 anys).

Advertiment
Per a la correcta visualització dels mapes en format PDF cal que tingueu instal·lat el programa Adobe Acrobat Reader