L Conceptes generals FR

labourer

743. Llaurar un terreny(863, 864) PALDC: 1, 761. Emprimar, 762. Binar, 763. Terçar

laboureur

894. El llaurador(1575, mapa 894)

lacet

1604. El llaç per a caçar ocells

lactaire

1088. Els rovellons

laine

L 74. La llana, 1336. L’ovella toferuda

laisser

1276. Aviar el bestiar(1980, 1981, 2000)

lait

L 77. La llet, C 11. *Vasos amb què es beu la llet, 1286. Un mamelló, 1390. La munyidora(2025), 1391. La llet fresca, 1392. La llet agra

laitue

1130. L’enciam

lame

363. La fulla del ganivet, 364. L’esquena de la fulla del ganivet PALDC1, 365. El tall de la fulla del ganivet, 808. La fulla de la dalla(1133, 1135, 1139, 1140, 1151, 1152, 1155)

lampe

336. El llum d’oli(361367421422423424425426427428429430431PALDC1

langue

59. La llengua PALDC1

lanterne

929. El fanal del carro(421, 424, 1642, 1643, 1644PALDC: 1

lapereau

1473. Els conillets

lapin

1466. El conill(2050)

lapine

1467. La conilla

lard

1431. La cansalada

laurier

1196. El llorer

lavande

1100. L’espígol

lave-mains

257. El rentamans(236237238)

laver

413. Rentar la roba(544PALDC1

lavette

396. El fregall PALDC1

lavoir

405. El safareig de casa(529530PALDC1, 406. El safareig públic(174180188531532533534535536537538539540541542543544PALDC1

lécher

L 73. Llepar

lente

1540. La llémena

lentille

866. La llentilla PALDC: 1

lessive

408. Fer la bugada(545), 410. El lleixiu de cendra

levain

1031. El llevat. Costums

leveur

P 33. El pelador de suro

levraut

1470. El llebretó

lèvre

42. Els llavis PALDC: 1

lézard

1613. La sargantana, 1614. El llangardaix

lézarde

448. Una clivella PALDC1

libellule

1551. L’espiadimonis

lie

975. El solatge del vi, 1004. Les morques d’oli

liège

C 4. *Classes de suro, 1065. El suro(284)

lien

302. El lligam del feix(281282PALDC1, 828. El vencill. Matèria usada(1207, 1230, 1231PALDC: 1

lier

829. Lligar una garba(1207, 1215, 1232, 1233, 1234PALDC: 1

lierre

1071. L’heura

lièvre

1468. La llebre, 1469. El llebrot

ligne

786. Sembrar a solc(989PALDC: 1

limace

1565. El llimac

lime

L 93. La llima

limon

910. La contraperna del carro

lin

1006. El lli

linceul

530. La mortalla

linteau

226. La llinda(76777879808182838485PALDC1

lit

L 15. El llit(252), 1471. El jaç de la llebre

litière

1272. El jaç del bestiar

long

L 36. Llarg PALDC1

loquet

229. El pestell(7988)

loqueteau

232. El baldó per a assegurar la porta(100101102103104105106107108110111112113)

louche

330. El cullerot(336367PALDC1

loup

L 89. El llop, 1626. El llobató

louveteau

1626. El llobató

luciole

1550. La cuca de llum

luette

62. L’úvula PALDC1

lundi

L 38. Dilluns

lune

L 55. La lluna, 645. El quart creixent, 646. La lluna plena, 647. El quart minvant, 648. La lluna nova

Advertiment
Per a la correcta visualització dels mapes en format PDF cal que tingueu instal·lat el programa Adobe Acrobat Reader