R Conceptes generals CAT

rabadà

mapa 1259. El rabadà

rabasta

mapa 936. La rabasta(1636, 1657, 1658, 1661, 1662, 1675, 1676, 1679, 1724PALDC: 1, 2

rabiós

mapa 1476. Un gos rabiós

raig 

mapa 922. Els raigs de la roda(1591, 1606, 1638, 1639PALDC: 1

raïm

mapa 950. El raïm

mapa 951. La garnatxa

mapa 952. El moscatell

mapa 953. *Altres classes de raïms

mapa 954. Un raïm

rajola

mapa 280. L’enrajolatcamera10(262)

mapa 282. Les rajoles de València

ramat

mapa 1283. El ramat(715, 1683, 1942, 1943, 1947, 1948, 1949, 1980, 1982, 1995, 1996, 1997, 2001, 2002, 2003, 2004, 2007)

mapa 1284. *Classes de ramat(1998, 1999, 2005, 2006)

mapa 1372. L’eguassada

mapa 1416. Un ramat de porcs

rampí

mapa 842. El rampí(204, 205, 284, 286, 291, 305, 314, 910, 913, 927, 943, 967, 984, 994, 1009, 1014, 1018, 1020, 1028, 1029, 1034, 1042, 1044, 1120, 1121, 1290, 1323, 1324, 1325, 1326, 1327, 1328, 1329, 1330, 1331, 1332, 1333, 1334, 1335, 1336, 1337, 1338, 1339, 1340, 1341, 1342, 1343, 1344, 1345, 1346, 1347, 1348, 1349, 1350, 1351, 1352, 1353, 1354, 1355, 1356, 1357, 1358, 1359, 1360, 1361, 1362PALDC: 1, 2

rampinar

mapa 843. Rampinar(1354)

rapa

mapa 957. La rapa

rapaç

llista C 14. *Altres ocells rapaços

rasadora

mapa 854. La rasadora de la mesura(1403, 1405, 1418, 1420PALDC: 1, 2

mapa 1030. La rasadora de la pastera(426, 1579, 1897, 1901, 1910, 1911)

rascar

mapa 6. Rascar-se

rascle

mapa 760. El rascle(319, 1006, 1042, 1046, 1047, 1048, 1049, 1050, 1051, 1052, 1053, 1054, 1055, 1056, 1057, 1058, 1059, 1060, 1061, 1062, 1063, 1064, 1065, 1066, 1067, 1068, 1069, 1070, 1071, 1072, 1073, 1074, 1075, 1076, 1077, 1078, 1079, 1080, 1081, 1082, 1083, 1084, 1085)

raspa

mapa 1675. La raspa(2161, 2170)

raspall

mapa 1366. El raspall(2017)

rastell

mapa 897. El rastell de l’agullada(1576,  1579,  1580,  1581,  1582)

rata

mapa 1618. La rata

ratapinyada

mapa 1620. La ratapinyada

ratlla

mapa 26. La ratlla del pentinat

ratolí

mapa 1619. El ratolí

rebolcar

mapa 1479. Rebolcar-se un animal

rebost

mapa 401. El rebost

rec

mapa 767. El rec(835, 1090)

recipient

mapa 964. *Atuell per a dur el raïm del cep a la portadora(1782)

mapa 993. *Recipients on es recullen les olives(1807, 1808, 1809, 1810)

mapa 1002. *Recipients per a oli(370, 1824, 1825)

reclam

mapa 1607. El reclam

rector

mapa 536. El rector de la parròquia PALDC12

rectoria

mapa 538. La rectoria(587PALDC1

redall

mapa 816. El redall

refusar

mapa 451. Refusar el pretendent

regadiu

mapa 770. El regadiu PALDC: 1, 2

regal

mapa 468. El regal PALDC1

regalèssia

mapa 1097. La regalèssia

regna

mapa 1368. Les regnes(1636, 1661)

Reis

mapa 562. Els Reis PALDC123

rella

mapa 892. La rella(1489, 1497, 1499, 1501, 1520, 1528, 1532, 1539, 1540, 1548, 1550, 1553, 1555, 1556, 1564, 1568, 1572, 1573, 1574)

relliscar

mapa 83. Ha relliscat PALDC1

remenar

mapa 393. Remenar el cafè PALDC1

remolí

mapa 654. Un remolí de vent PALDC12

remoure

mapa 812. Remoure l’herba(1161PALDC: 1

rènec

mapa 1545. El rènec

renill

mapa 1491. Un renill

renillar

mapa 1490. Renillar

rentamans

mapa 257. El rentamanscamera10(236237238)

rentar

mapa 394. Rentar els plats PALDC1

mapa 413. Rentar la robacamera10(544PALDC1

repassar

mapa 419. Repassar la roba

repeló

mapa 111. Els repelons PALDC1

repicar

mapa 552. Repicar

resclosa

mapa 765. La resclosa(1086, 1087PALDC: 1

resina

mapa 1252. La resina

respatller

mapa 297. El respatller PALDC1

respirar

mapa 131. Respirar PALDC1

ressopó

mapa 379. El ressopó

Resurrecció

mapa 573. Pasqua de Resurrecció PALDC1

reteler

mapa 889. El reteler(1497, 1499, 1528, 1532, 1539, 1548, 1550, 1556, 1563)

ribot

mapa 1665. El ribot(2139, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152)

rierol

mapa 713. El rierol

ris

mapa 25. Els rissos

riu

llista L 60. El riu(782783784PALDC1

roca

mapa 737. Una roca

roda

mapa 919. La roda(1591, 1637, 1639PALDC: 1

mapa 921. El botó de la roda(1591, 1606, 1638, 1639)

mapa 922. Els raigs de la roda(1591, 1606, 1638, 1639)

mapa 923. Les corbes de la roda(1591, 1606)

mapa 924. La llanda de la roda(1591, 1606)

mapa 926. La clàvia del  botó(1591, 1606, 1638)

mapa 927. La boixa del  botó(1591, 1638)

rodament

mapa 1. Tinc rodaments de cap

rodera

mapa 920. La rodera PALDC: 1

roig

mapa 30. Roig de pèl

mapa 1310. Una vaca roja

roina

mapa 667. La roina PALDC12

romana

mapa 1646. La romana(3372112, 2113, 2114, 2115, 2116)

romaní

mapa 1099. El romaní

roncar

mapa 134. Roncar

ronyó

mapa 71. Els ronyons PALDC1

ros

mapa 29. Ros PALDC: 1

rosada

mapa 680. La rosada PALDC1

rosegar

mapa 55. Rosegar un os PALDC1

mapa 108. Rosegar-se les ungles

rosegó

mapa 1044. Un rosegó de pa

rosella

mapa 1090. La rosella

roser

mapa 1066. El roser

rossinyol

mapa 1595. El rossinyol

rostoll

mapa 831. El rostoll PALDC: 1

rotar

mapa 119. Rotar

rotlle

mapa 596. Un rotlle PALDC1

roure

mapa 1222. El roure

rovell

mapa 800. El rovell del blat

mapa 1446. El rovell de l’ou

mapa 1684. El rovell

mapa 1685. Rovellar-se el ferro

rovellar

mapa 1685. Rovellar-se el ferro

rovelló

mapa 1088. Els rovellons

ruixat

mapa 669. Un ruixat PALDC12

rusc

mapa 1515. El rusc; matèria amb què es fa(2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065)

mapa 1526. La boca del rusc(2059, 2065)

Advertiment
Per a la correcta visualització dels mapes en format PDF cal que tingueu instal·lat el programa Adobe Acrobat Reader