N Conceptes generals CAT

Nadal

llista L 34. Nadal

mapa 560. El tió de Nadal(632)

nas

llista L 5. El nas

mapa 34. Els forats del nas

mapa 35. M’ha sortit sang del nas

nata

mapa 1393. La nata

natilla

mapa 1394. La natilla

nàusea

mapa 126. Nàusees

navalla

mapa 1642. La navalla del barber

neboda

mapa 513. La neboda PALDC1

nebot

mapa 512. El nebot

negre

mapa 1312. Una vaca negra

mapa 1313. Una vaca blanca i negra

mapa 1346. El be de color negre

néixer

mapa 788. Ja neix el blat PALDC: 1, 2

nen

mapa 498. Un nen (fins als vuit o deu anys) PALDC12

nervi

mapa 179. Té molts nervis PALDC12

nespla

mapa 1178. La nespla PALDC: 1

nespler

mapa 1179. El nespler

nespra

mapa 1180. La nespra del Japó PALDC: 1, 2

nesprer

mapa 1181. El nesprer del Japó

nét

llista L 26. El nét

néta

mapa 514. La néta

netejar

mapa 1420. Estri i manera de netejar la pell del porc 1,  2(2043, 2044)

neu

llista L 58. La neu

mapa 686. Els flocs de neu PALDC1

nevada

mapa 684. Quina nevada!

nevar

mapa 685. Neva

nineta

mapa 18. La nineta de l’ull PALDC1

nit

llista L 35. La nit

mapa 576. La nit de Sant Joan(637)

niu

llista L 88. El niu

nivell

mapa 1657. El nivell(2127)

noces

mapa 460. Les noces(584PALDC1

mapa 469. L’àpat de noces

noguer

mapa 1224. El noguer PALDC: 1

noguerar

mapa 1230. Un noguerar PALDC: 1

noi

mapa 500. Un noi (dels onze fins als divuit anys)

noia

mapa 501. Una noia PALDC1

nora

mapa 511. La nora PALDC1

nou

mapa 1225. La nou

mapa 1226. Les nous PALDC: 1

mapa 1227. La clovella de la nou PALDC: 1

mapa 1228. *Parts interiors de la nou

mapa 1229. Una nou buida PALDC: 1

nou del coll

mapa 60. La nou del coll PALDC1

novembre

mapa 633. Novembre PALDC1

nu

mapa 194. Nu PALDC12

mapa 195. Nua

nus

mapa 1668. El nus de la fusta

nuvi

mapa 461. Els nuvis (el dia del casament) PALDC1

nuviatge

mapa 467. El nuviatge PALDC1

núvol

mapa 663. Els núvols PALDC1

Advertiment
Per a la correcta visualització dels mapes en format PDF cal que tingueu instal·lat el programa Adobe Acrobat Reader