H Conceptes generals CAT

halo

mapa 662. L’halo de la lluna PALDC12

herba

mapa 812. Remoure l’herba(1161)

mapa 813. L’herba per al bestiar

mapa 814. Els munts d’herba al camp

mapa 816. El redall

herbera

mapa 815. L’herbera(116211631164)

hereu

mapa 516. L’hereu

hèrnia

mapa 79. L’hèrnia

heura

mapa 1071. L’heura

hivern

mapa 637. L’hivern

hivernar

mapa 1275. Baixar a hivernar

hora

mapa 644. Vindrà d’aquí a mitja hora PALDC123