H Conceptes generals CAST

haba

859. La fava, 860. La favera

habitación

256. El dormitori PALDC1

hacha

303. La destral(283, 285, 286, 287, 288, 290, 291, 294, 296, 297, 298, 303, 304, 305, 306, 307, 308PALDC1, 304. *Classes de destrals(284, 285, 286, 289, 292, 293, 295, 299, 300, 301, 302, 303, 306, 307, 309)

hacina

834. La garbera(220, 221, 222, 1246, 1247, 1248, 1249, 1267PALDC: 1, 2

halcón

P 58. El falcó

halo

662. L’halo de la lluna PALDC1, 2

harina

1026. La farina

haya

1215. El faig PALDC: 1

hayuco

P 46. La faja

haz

301. Un feix de llenya(281PALDC1, 826. Una garba. Nombre de gavelles per garba PALDC: 1

helecho

1073. La falguera PALDC: 1

henil

815. L’herbera(1162, 1163, 1164)

heno

1403. El farratge del bestiar

heñir

1034. Fènyer, 1035. El fenyedor(985, 1901, 1902, 1911)

heredera

519. La pubilla PALDC1

hermanastro

508. El germanastre

hernia

79. L’hèrnia

herrada

350. La ferrada

herradura

1680La ferradura(1165, 2185, 2186, 2187)

herramienta

P 38. Eina per a tallar el suro(1915), 755. *Altres eines de cavar amb fulla(284, 286, 288, 319, 323, 910, 915, 916, 917, 918, 919, 928, 929, 933, 936, 937, 939, 940, 941, 945, 946, 949, 950, 954, 955, 957, 958, 959, 960, 962, 963, 964, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000, 1001), 756. *Eines de cavar amb pues(284, 286, 288, 294, 313, 323, 355, 498, 510, 911, 916, 917, 918, 920, 921, 922, 923, 924, 926, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 935, 936, 937, 943, 944, 946, 948, 951, 953, 954, 959, 962, 963, 966, 969, 972, 976, 977, 979, 980, 981, 983, 985, 987, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010, 1011, 1012, 1013, 1014, 1015, 1016, 1017, 1018, 1019, 1020, 1021, 1022, 1023, 1024, 1025, 1026, 1027, 1029), 962. *Eina per a tallar els raïms(298, 307, 553, 998, 1766, 1767, 1768, 1769, 1770, 1771, 1772, 1773, 1774)

herrero

1677El ferrer (2179, 2180, 2181)

herrumbre

1684El rovell, 1685Rovellar-se el ferro

hez

975. El solatge del vi PALDC: 1, 2

hiedra

1071. L’heura PALDC: 1

hiel

L 7. El fel

hierba

813. L’herba per al bestiar

hígado

70. El fetge  PALDC1

higo

L 69. La figa, 1243. La figaflor, 1244. *Classes de figues, 1245. La figa de moro(1938) PALDC: 1

higuera

L 70. La figuera

hijastro

507. El fillastre

hilandera

1015. La filadora

hilo

L 94. El fil

hinchar

37. Tinc la galta inflada PALDC: 1

hinojo

1086. El fonoll PALDC: 1, 2

hipo

129. Singlot PALDC1, 2

hito

748. La fita(883, 884, 885) PALDC: 1, 752. La fita que divideix la pórca

hocico

1411. El morro del porc PALDC1, 1413. L’anella del morro del porc

hogaño

639. Enguany PALDC1

hogar

284. La llar(268, 269, 270, 271, 272)

hoja

363. La fulla del ganivet, 808. La fulla de la dalla(1133, 1135, 1139, 1140, 1151, 1152, 1155), 1250. La fulla del pi

hollín

316. El sutge PALDC1, 317. Escurar la xemeneia, 318. L’escura-xemeneies(mapa 318)

hombro

81. Les espatlles, 82. Arronsar les espatlles, 611. Portar un nen a collibè PALDC1, 2

honda

594. La fona(642PALDC1

hora

644. Vindrà d’aquí a mitja hora PALDC1, 2, 3

horca

759. La forca(286, 291, 296, 977, 994, 1007, 1009, 1010, 1014, 1025, 1030, 1034, 1035, 1036, 1038, 1039, 1041, 1042, 1043, 1044, 1045), 845. La forca de ventar(207, 290, 305, 384, 1041, 1133, 1290, 1323, 1331, 1337, 1338, 1345, 1358, 1364, 1365, 1367, 1368, 1369, 1370, 1371, 1372, 1373, 1374, 1375, 1376, 1377, 1378, 1379, 1380)

hormiga

1559. La formiga, 1560. La formiga alada

hormiguero

774. El boïc PALDC: 1

horno

L 90. El forn del terrissaire(21212122)

hoy

L 52. Avui PALDC1

hoz

819. La falç(298, 911, 935, 964, 972, 1011, 1120, 1140, 1179, 1180, 1181, 1182, 1183, 1184, 1185, 1186, 1187, 1188, 1189, 1190, 1191, 1192, 1193, 1194, 1195, 1196, 1197, 1198, 1199, 1200, 1201, 12021203PALDC: 1, 820. El volant(298, 919, 977, 981, 998, 1004, 1027, 1184, 1185, 1198, 1204, 1205, 1206, 1207, 1208, 1209, 1210, 1211, 1212, 1213, 1214PALDC1

hozar

1412. Furgar PALDC12

hueco

1140. Una soca buida d’arbre PALDC: 1, 2

huero

1445. L’ou covat PALDC12

hueso

1169. El pinyol del préssec PALDC: 1

huevo

L 82. L’ou, 423. L’ou de sargir, 1445. L’ou covat PALDC12, 1446. El rovell de l’ou, 1447. La clara de l’ou PALDC1, 1448. La closca de l’ou PALDC1, 1534. Els ous de mosca vironera

hurón

1623. La fura

huso

1014. El fus(552, 1832, 1838, 1839, 1840, 1842, 1843, 1844, 1845, 1846, 1847, 1848, 1849, 1850, 1851, 1852, 1853, 1854, 1855, 1856, 1857)

Advertiment
Per a la correcta visualització dels mapes en format PDF cal que tingueu instal·lat el programa Adobe Acrobat Reader