Català mapes 13

1403. El farratge del bestiar

1404. El porc

1405. El porcell(2030, 2031)

1406. El verro

1407. La truja(2030)

1408. Truja moguda

1409. Cobrir la truja

1410. Parir la truja

1411. El morro del porc

1412. Furgar

1413. L’anella del morro del porc

1414. L’obi(1909, 2032)

1415. La calderada

1416. Un ramat de porcs

1417. El matador

1418. La matança del porc(355, 2033, 2034, 2035, 2038)

1419. La taula de matar el porc(2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041)

1420. Estri i manera de netejar la pell del porc 12(2043, 2044)

1421. El ganivet de matar el porc(521, 2038, 2039, 2042)

1422. Els budells en conjunt(369)

1423. *Noms específics de budells

1424. Les entranyes

1425. El llom del porc

1426. El llard(2045)

1427. Els llardons

1428. El tendrum

1429. La bufeta

1430. El pernil

1431. La cansalada

1432. La papada del porc

1433. La salmorra

1434. El salador(366)

1435. *Embotits amb sang(2046)

1436. *Embotits amb llom(2047, 2048, 2049)

1437. El present de les matances

1438. L’aviram

1439. Els esperons

1440. *Formes de la cresta

1441. La lloca

1442. Pondre ous

1443. El ponedor

1444. Covar

1445. L’ou covat

1446. El rovell de l’ou

1447. La clara de l’ou

1448. La closca de l’ou

1449. El pollet

1450. El bec

1451. El pap

1452. El pedrer

1453. Les barballeres de la gallina

1454. Les plomes

1455. La ploma d’escriure

1456. El galliner(153)

1457. El joquer

1458. El colom

1459. Els colomins

1460. El colomar

1461. L’ànec

1462. L’ànec femella

1463. El gall dindi

1464. La polla díndia

1465. Les potes d’una au

1466. El conill(2050)

1467. La conilla

1468. La llebre

1469. El llebrot

1470. El llebretó

1471. El jaç de la llebre

1472. La lloriguera o cau

1473. Els conillets

1474. El cadell

1475. Gossa moguda

1476. Un gos rabiós

1477. Atiar un gos

1478. La cua

1479. Rebolcar-se un animal

1480. La buina

1481. El xerri

1482. Els cagallons de conill

1483. Gallinassa

1484. Colomassa

1485. La carronya

1486. Mugir

1487. Un mugit

1488. Belar

1489. Un bel

1490. Renillar

1491. Un renill

1492. Miolar

1493. Un miol

1494. Grunyir

1495. Un gruny

1496. Escatainar

1497. Un escataineig

1498. Parrupar

1499. Manera de cridar la vaca

1500. Manera de cridar l’ovella

1501. Manera de cridar la cabra

1502. Manera de cridar el cavall

1503. Crit donat al cavall perquè arrenqui

1504. Crit donat al cavall perquè s’aturi

1505. Crit donat al cavall perquè reculi

1506. Crit donat al cavall perquè vagi a la dreta

1507. Crit donat al cavall perquè vagi a l’esquerra

1508. Manera de cridar l’ase

1509. Manera de cridar el gat

1510. Manera de fer fugir el gat

1511. Manera de cridar el gos

1512. Manera de fer fugir el gos

1513. Manera de cridar el porc

1514. Manera de cridar les gallines

1515. El rusc; matèria amb què es fa(2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065)

1516. L’eixam

1517. L’abella

1518. La vespa

1519. El vesper

1520. El fibló

1521. Picar l’abella

1522. L’abella reina

1523. L’abellot

1524. L’abella boneix

1525. La bresca(2060, 2063, 2064)

1526. La boca del rusc(2059, 2065)

1527. Brescar el rusc(2063, 2064, 2066, 2067)

1528. La careta de brescar(2064, 2068)

1529. La manxa de fumar(2064, 2069)

Advertiment
Per a la correcta visualització dels mapes en format PDF cal que tingueu instal·lat el programa Adobe Acrobat Reader